Transport zmarłych

Zapewniamy transport zmarłych w Pruszkowie, Piastowie, Brwinowie i okolic Warszawy (m.in. Warszawa Ursus). Nasza firma pomoże także w sprowadzeniu ciała z zagranicy. Używamy specjalistycznych karawanów takich marek jak Pilato – Jaguar, Mercedes, Ford. Nasze pojazdy mają odpowiednie certyfikaty i pozwolenia sanitarne na bezpieczny transport zmarłych. Ciała osób zmarłych przechowujemy w profesjonalnych chłodniach, legalnie oddanych do użytkowania. Posiadamy specjalne pozwolenie potwierdzone protokołem wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie.

Dzięki dużemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc zwłaszcza tym osobom, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zorganizować własnego transportu na dużą odległość. Z naszych usług transportu zmarłych korzystają najczęściej bliscy zmarłego, jeśli zgon nastąpił w miejscu, z którym nie są oni związani. Zapewniamy profesjonalną obsługę, wspomagamy rodzinę we wszystkich sprawach formalnych i organizacyjnych.

Jak wygląda transport zmarłych w świetle prawa?

W świetle prawa transport zmarłych w trumnach, kapsułach, na noszach może być zrealizowany środkiem transportu drogowego przeznaczonym tylko do przewozu zwłok i szczątków ludzkich. Zgodnie z nimi kabina kierowcy musi być dokładnie oddzielona od części, w której znajduje się ciało. Ponadto podłoga w części transportowej musi nadawać się do łatwego zmywania i odkażania. Konieczne jest także dokładne zabezpieczenie trumny przed przesuwaniem się. Nie wolno też wstawiać obok niej siedzisk dla dodatkowych pasażerów. Oprócz tego karawan musi być odpowiednio oznaczony i wyposażony w środki do dezynfekcji. Korzystając z naszych usług, zyskują Państwo pewność, że organizowany transport zmarłych będzie bezpieczny i prawidłowy z punktu widzenia przepisów prawnych.

W przypadku przewozu prochów zmarłych w urnach pogrzebowych prawo nie jest tak restrykcyjne. Szczelnie zamknięte szczątki mogą być transportowane dowolnym pojazdem przez osoby do tego uprawnione. Przewóz musi się po prostu odbyć z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla zmarłego. Zachęcamy do wybrania naszej oferty transportu zmarłych w Brwinowie, Pruszkowie, Piastowie i okolic Warszawy.

Jakie formalności obowiązują w transporcie zmarłych?

Krajowy i międzynarodowy transport zmarłych podlega złożonej procedurze formalnej, której należy przestrzegać, aby przewóz ciała lub szczątków odbywał się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Transport zwłok podlega kontroli właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. W przypadku przewożenia zwłok na terenie kraju na odległość przekraczającą 60 km inspektor sanitarny nadzoruje zamknięcie trumny oraz dokonuje jej opieczętowania. Świadczymy kompleksowe usługi transportu zmarłych, z których korzystają zwłaszcza Klienci z Pruszkowa, Piastowa, Brwinowa, a także Warszawy Ursus oraz innych dzielnic stołecznego miasta.

Reżim sanitarny w międzynarodowym transporcie zwłok i szczątków

W międzynarodowym transporcie zwłok i szczątków obowiązuje swoisty reżim sanitarny. Na przewóz zwłok lub szczątków poza granice kraju potrzebne jest pozwolenie właściwego inspektora sanitarnego, który wydaje decyzję na podstawie dokumentów okazanych w danej sprawie, tj. zgody władz państwa, do którego zmarły ma zostać przetransportowany, jak i zgody władz krajów, przez które zwłoki lub prochy mają być przewożone. Transport zwłok między krajami poprzedzony jest wykonaniem balsamacji zwłok. Sprowadzenie zmarłego do kraju wymaga uzyskania:

  • zgody starosty właściwego ze względu na miejsce pochówku, którą organ ten wydaje w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
  • zaświadczenia polskiego konsula na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju.