Transport zmarłych

Zapewniamy transport zmarłych z chłodni do kościoła i na cmentarz na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości, w tym m.in. Pruszkowa, Piastowa i Brwinowa. Używamy przy tym specjalistycznych karawanów takich marek jak Pilato – Jaguar, Mercedes, Ford. Przewóz zwłok organizujemy zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem z 2007 r., które określa procedurę wydawania zaświadczeń i pozwoleń na transport, spis potrzebnych dokumentów oraz wymagania sanitarne i techniczne przewozu.

W świetle prawa transport zmarłych w trumnach jest dozwolony, jeżeli przyczyną śmierci nie była żadna groźna choroba zakaźna. Informacja ta znajduje się w karcie zgonu. Polskie przepisy warunkują również przystosowanie samochodu do przewozu zwłok. Zgodnie z nimi kabina kierowcy musi być dokładnie oddzielona od części, w której znajduje się ciało. Ponadto podłoga w części transportowej musi nadawać się do łatwego zmywania i odkażania. Konieczne jest także dokładne zabezpieczenie trumny przed przesuwaniem się. Nie wolno też wstawiać obok niej siedzisk dla dodatkowych pasażerów. Oprócz tego karawan musi być odpowiednio oznaczony i wyposażony w środki do dezynfekcji.

W przypadku przewozu prochów zmarłych w urnach pogrzebowych prawo nie jest tak restrykcyjne. Szczelnie zamknięte szczątki mogą być transportowane dowolnym pojazdem przez osoby do tego uprawnione. Przewóz musi się po prostu odbyć z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla zmarłego.

Wniosek o transport zwłok za granicę Polski

Składając wniosek o transport zwłok za granicę Polski, muszą mieć Państwo przy sobie przede wszystkim kartę zgonu, potwierdzającą przyczynę śmierci. Wymagane jest także podanie danych personalnych zmarłego, czyli jego imienia i nazwiska, a także daty i miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Niezbędne są także dane personalne wnioskodawcy. Ponadto we wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok musi się znaleźć informacja o miejscu ich odbioru i pochówku, a także o rodzaju środka transportu.