Pogrzeby tradycyjne

Pogrzeby tradycyjne to najczęściej stosowana forma pochówku, zakorzeniona w polskich obyczajach i kulturze. Polega na złożeniu ciała osoby zmarłej na cmentarzu w trumnie, co może mieć charakter wyznaniowy lub świecki. Tradycyjna ceremonia pogrzebowa stanowi symboliczne pożegnanie się z bliską nam osobą, a dokładnie z cielesną postacią człowieka. Jest wyrazem szacunku dla zmarłego podczas jego ostatniej drogi. W Kościele katolickim wiąże się też z wiarą w zmartwychwstanie. W ramach naszych usług organizujemy pogrzeby tradycyjne na terenie Warszawy i okolicznych miejscowościach takich jak Pruszków, Piastów czy Brwinów.

Na pogrzeb tradycyjny składają się:

  • przygotowanie ciała do pochówku – balsamowanie, kosmetyka pośmiertna, ubranie zmarłego,
  • pożegnanie w kaplicy,
  • przewiezienie trumny do świątyni,
  • przewiezienie trumny na cmentarz,
  • złożenie ciała w grobie.

Jak wygląda tradycyjna ceremonia pogrzebowa?

Zazwyczaj pierwszym elementem katolickiej ceremonii pogrzebowej jest wystawienie ciała zmarłego w specjalnie przygotowanej kaplicy. Tego rodzaju pożegnanie z osobą zmarłą poprzedza uroczystą mszę świętą w kościele. W przypadku świeckiej ceremonii pogrzebowej uroczystość jest prowadzona przez mistrza ceremonii.

Msza święta pogrzebowa – bardzo ważny moment całej ceremonii pogrzebowej – jest odprawiana zgodnie z tradycją, czyli w parafii właściwej miejscu zamieszkania osoby zmarłej. Zgodnie z przyjętymi zasadami trumna z ciałem jest wystawiona na katafalku naprzeciwko ołtarza. Po zakończeniu mszy świętej trumna z kwiatami jest transportowana na cmentarz. W pochodzie uczestniczą także pozostali uczestnicy tradycyjnej ceremonii pogrzebowej.

Często po ceremonii pogrzebowej najbliższa rodzina i przyjaciele spotykają się na konsolacji, czyli tzw. stypie. Stanowi ona dobrą okazję do powspominania zmarłego i wzajemnego pocieszenia się po jego odejściu. W polskiej tradycji pogrzebowej stypa uznawana jest także za czas symbolicznego połączenie się osób żywych ze zmarłym.

Jak organizowane są świeckie ceremonie pogrzebowe?

Świeckie ceremonie pogrzebowe rozpoczynają się w domu pogrzebowym. W specjalnej sali gromadzą się żałobnicy, aby pożegnać zmarłą osobę. Nad przebiegiem świeckiego pogrzebu czuwa Mistrz Ceremonii, który w uzgodnieniu z rodziną zmarłego przygotowuje scenariusz ostatniego pożegnania. Uroczystość rozpoczyna się powitaniem osób przybyłych na pogrzeb oraz wspomnieniem osoby zmarłej. Na życzenie bliskich zmarłego Mistrz Ceremonii przytacza wybrane fakty z życia osoby, która odeszła, opowiada o zasługach i cechach zmarłego. Laudacja może być połączona z pokazem multimedialnym, dotyczącym zmarłego lub nawiązującym do charakteru uroczystości. Następnie żałobnicy udają się do miejsca wiecznego spoczynku zmarłej osoby. Na cmentarzu wygłaszana jest mowa pożegnalna, która poprzedza złożenie do grobu tradycyjnej trumny, a w przypadku pogrzebu kremacyjnego – urny. Ostatnim etapem uroczystości pogrzebowej są podziękowania oraz kondolencje, połączone ze składanie kwiatów na grobie.

Muzyka na pogrzebie

Muzyka na pogrzebie powinna budować pozytywny klimat, sprzyjający refleksji, lecz również wyciszeniu emocji. Łagodne dźwięki wprowadzają żałobników w nastrój zadumy, podkreślają wyjątkowy charakter uroczystości i tworzą godną oprawę ceremonii pogrzebowej. Muzyka na pogrzebie może być wykonywana przez wynajętych muzyków lub zawodową orkiestrę pogrzebową albo odtwarzana mechanicznie. Pomagamy Klientom w organizacji oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowych. Organizujemy ceremonie pogrzebowe zmarłym, pochodzącym m.in. z Pruszkowa, Piastowa, Brwinowa, a także Warszawy Ursus i Włochy oraz pozostałych dzielnic stołecznego miasta.