Pogrzeby tradycyjne

Pogrzeby tradycyjne to najczęściej stosowana forma pochówku, zakorzeniona w polskich obyczajach i kulturze. Polega na złożeniu ciała osoby zmarłej na cmentarzu w trumnie, co może mieć charakter wyznaniowy lub świecki. Tradycyjna ceremonia pogrzebowa stanowi symboliczne pożegnanie się z bliską nam osobą, a dokładnie z cielesną postacią człowieka. Jest wyrazem szacunku dla zmarłego podczas jego ostatniej drogi. W Kościele katolickim wiąże się też z wiarą w zmartwychwstanie. W ramach naszych usług organizujemy pogrzeby tradycyjne na terenie Warszawy i okolicznych miejscowościach takich jak Pruszków, Piastów czy Brwinów.

Na pogrzeb tradycyjny składają się:

  • przygotowanie ciała do pochówku – balsamowanie, kosmetyka pośmiertna, ubranie zmarłego,
  • pożegnanie w kaplicy,
  • przewiezienie trumny do świątyni,
  • przewiezienie trumny na cmentarz,
  • złożenie ciała w grobie.

Jak wygląda tradycyjna ceremonia pogrzebowa?

Zazwyczaj pierwszym elementem katolickiej ceremonii pogrzebowej jest wystawienie ciała zmarłego w specjalnie przygotowanej kaplicy. Tego rodzaju pożegnanie z osobą zmarłą poprzedza uroczystą mszę świętą w kościele. W przypadku świeckiej ceremonii pogrzebowej uroczystość jest prowadzona przez mistrza ceremonii.

Msza święta pogrzebowa – bardzo ważny moment całej ceremonii pogrzebowej – jest odprawiana zgodnie z tradycją, czyli w parafii właściwej miejscu zamieszkania osoby zmarłej. Zgodnie z przyjętymi zasadami trumna z ciałem jest wystawiona na katafalku naprzeciwko ołtarza. Po zakończeniu mszy świętej trumna z kwiatami jest transportowana na cmentarz. W pochodzie uczestniczą także pozostali uczestnicy tradycyjnej ceremonii pogrzebowej.

Często po ceremonii pogrzebowej najbliższa rodzina i przyjaciele spotykają się na konsolacji, czyli tzw. stypie. Stanowi ona dobrą okazję do powspominania zmarłego i wzajemnego pocieszenia się po jego odejściu. W polskiej tradycji pogrzebowej stypa uznawana jest także za czas symbolicznego połączenie się osób żywych ze zmarłym.