Pogrzeby tradycyjne

Pogrzeby tradycyjne to jak do tej pory najczęściej stosowana forma pochówku, zakorzeniona w polskich obyczajach i kulturze. Polega na złożeniu ciała osoby zmarłej na cmentarzu w trumnie, co może mieć charakter wyznaniowy lub świecki. Pogrzeb stanowi symboliczne pożegnanie się z bliską nam osobą, a dokładnie z cielesną postacią człowieka. Jest wyrazem szacunku dla zmarłego podczas jego ostatniej drogi. W Kościele katolickim wiąże się też z wiarą w zmartwychwstanie. W ramach naszych usług organizujemy pogrzeby tradycyjne na terenie Warszawy i okolicznych miejscowościach takich jak Pruszków, Piastów czy Brwinów.

Na pogrzeb tradycyjny składają się między innymi:

  • przygotowanie ciała do pochówku, w tym m.in. balsamowanie, kosmetyka pośmiertna i ubranie zmarłego oraz złożenie go w trumnie,
  • pożegnanie w kaplicy pogrzebowej lub sali pożegnań przez najbliższych,
  • przewiezienie trumny do świątyni lub pozostawienie jej w naszej kaplicy,
  • odprawienie ceremonii pogrzebowej przez kapłana; w przypadku ceremonii świeckiej prowadzącym uroczystość pogrzebową jest mistrz ceremonii,
  • przewiezienie trumny na cmentarz,
  • złożenie ciała w grobie.

Często po pogrzebie najbliższa rodzina i przyjaciele spotykają się na konsolacji, czyli tzw. stypie. Stanowi ona dobrą okazję do powspominania zmarłego i wzajemnego pocieszenia się po jego odejściu. W polskiej tradycji pogrzebowej stypa uznawana jest także za czas symbolicznego połączenie się osób żywych ze zmarłym.