Pogrzeby kremacyjne

Pogrzeby kremacyjne, a więc ceremonie z urną, zdobywają coraz większą popularność ze względu na stosunkowo niskie koszty pochówku na cmentarzu. Ponadto jak wynika z opinii rodzin i przyjaciół osób zmarłych, rozwiązanie to nie naraża żałobników na aż tak dużą traumę podczas uroczystości pogrzebowej. Poza tym urnę można pogrzebać na cmentarzu w każdym rodzaju grobu. W ramach naszych usług organizujemy pogrzeby kremacyjne o charakterze zarówno wyznaniowym, jak i świeckim. Dysponujemy przy tym własnym krematorium w Pruszkowie, sprzedajemy urny, akcesoria pogrzebowe oraz wieńce, wiązanki i stroiki.

Na pogrzeb kremacyjny składa się między innymi:

  • przygotowanie ciała do kremacji,
  • pożegnanie przed kremacją w sali pożegnań przez najbliższych,
  • kremacja z możliwością zobaczenia z sali pożegnań momentu wprowadzenia trumny do pieca,
  • umieszczenie prochów w urnie pogrzebowej,
  • przewiezienie urny do świątyni lub pozostawienie jej w naszej kaplicy,
  • odprawienie ceremonii pogrzebowej przez kapłana; w przypadku ceremonii świeckiej prowadzącym uroczystość pogrzebową będzie mistrz ceremonii,
  • przewiezienie urny na cmentarz,
  • złożenie prochów w grobie lub niszy urnowej.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnego pochówku, pogrzeb kremacyjny może zakończyć się stypą, która zwana jest inaczej konsolacją, czyli dosłownie pocieszeniem. Geneza stypy wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich, kiedy to panował powszechny zwyczaj odprawiania uczt na cmentarzach po pogrzebach osób zamożnych. Po przyjęciu chrześcijaństwa nie zniknął on z polskiej tradycji, a jedynie przerodził się w formę bardziej kameralnych obiadów.