Organizacja pogrzebu

Wiemy, że realizacja niezbędnych formalności może okazać się trudna dla wielu osób pogrążonych w żałobie po utracie bliskiej osoby. Dlatego nasza firma podejmie się pełnej organizacji pogrzebów, która wymaga sfinalizowania wielu czynności administracyjnych. Nasza oferta jest skierowana do mieszkańców okolic Warszawy: Piastowa, Brwinowa, Pruszkowa i pozostałych miejscowości w okolicy.

Jak wygląda organizacja pogrzebu?

W zależności od okoliczności zgonu organizacja pogrzebów może się różnić, jednak we wszystkich przypadkach najważniejszym momentem jest stwierdzenie zgonu. Do naszych zakładów w Pruszkowie, Brwinowie i Piastowie należy zgłosić się z wystawioną kartą zgonu, czyli dokumentem opisującym datę, godzinę i przyczynę śmierci. Pierwszy etap to przywiezienie zwłok do chłodni, po którym można zacząć dopełniać wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebów.

Dbamy o komfort naszych Klientów - dokładamy wszelkich starań, aby do podpisania obowiązkowych dokumentów wystarczała tylko jedna wizyta w naszym zakładzie. Z szacunkiem podchodzimy do Państwa czasu, szczegółowo omawiając wszystkie szczegóły pochówku. Zapewniamy, że organizacja pogrzebu jest przeprowadzana zawsze zgodnie z wolą naszych Klientów. Jeżeli nie mają Państwo możliwości lub nie są w stanie sami dojechać do naszego biura, przyjedziemy pod wskazany adres i odwieziemy do domu. W ustalonym miejscu wypełnimy razem upoważnienie do Urzędu Stanu Cywilnego, które uprawnia nas do godnej organizacji pogrzebu w Pruszkowie, Brwinowie, Piastowie i okolicach Warszawy.

Jak uzyskać kartę zgonu?

Do organizacji pogrzebu potrzebna jest karta zgonu, wydawana przez różne osoby i instytucje – w zależności od indywidualnych okoliczności śmierci. W przypadku zgonu w domu dokument jest wystawiany przez wezwanego lekarza. W sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu, kartę zgonu można odebrać we wskazanym miejscu na terenie szpitala. Jeżeli zgon nastąpił w tragicznych okolicznościach, karta zgonu jest wydawana przez zakład medycyny sądowej. Akt zgonu odbieramy w imieniu rodziny w gminach Pruszków, Piastów, Brwinów. Organizujemy również transport zmarłych w Warszawie i okolicach.

Na czym polega kompleksowa organizacja pogrzebów?

Sprawy organizacyjne, związane z przygotowaniem zmarłego do pochówku, to nie tylko kompletowanie potrzebnej dokumentacji. Kompleksowa organizacja pogrzebów obejmuje m.in. czynności polegające na toalecie i dezynfekcji zwłok, balsamacji, a także przygotowaniu ciała lub szczątków ludzkich do przewozu. Specjalizujemy się w transporcie zmarłych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Dysponujemy flotą nowych, w pełni sprawnych karawanów, które spełniają wszelkie wymogi, niezbędne do bezpiecznego i godnego przewozu zmarłych. Nasz zakład pogrzebowy świadczy usługi z zakresu kompleksowej organizacji pogrzebów na terenie Pruszkowa, Brwinowa, Piastowa i okolic.

Warunki organizacji pogrzebów

Zakres organizacji pochówku ustalany jest indywidualnie z rodziną zmarłego. Warunki organizacji pogrzebów określone są w umowach zawieranych z Klientami. Pozwalają one na określenie sposobu odbioru, przewozu oraz przechowywania ciała zmarłego, przygotowania zwłok do pochówku, zgromadzenia niezbędnych dokumentów, w tym zezwoleń, zaświadczeń, a także ustalenie asortymentu pogrzebowego, który będzie wykorzystany podczas pogrzebu tradycyjnego lub kremacyjnego. Na Państwa życzenie zadbamy o estetyczną oprawę ceremonii pogrzebowej, m.in. zapewnimy kwiaty na pogrzeb, zorganizujemy tło muzyczne, odpowiednie dla pogrzebowej uroczystości, przygotujemy nekrologii i klepsydry oraz zamieścimy je we wskazanych miejscach.