Domy Pogrzebowe w Pruszkowie, Piastowie i Brwinowie – kremacja

Krematorium znajduje się w budynku DOMU POGRZEBOWEGO SZADKOWSKI przy ul. Południowej 22 w Pruszkowie obok cmentarza komunalnego na Gąsinie.

Krematorium wyposażone jest w:

  • dwa piece kremacyjne

 

Piece kremacyjne

 

  • nowoczesne chłodnie do przechowywania osób zmarłych

 

chłodnie

 

  • salę pożegnań, z której można zobaczyć moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego

 

sala pożegnań

 

  • dwie kaplice pogrzebowe, w których rodziny osób zmarłych mogą ostatni raz pożegnać się z bliską osobą. W kaplicach mogą również odbywać się ceremonie wyznaniowe i świeckie z udziałem księdza, kapłana innych wyznań lub mistrza ceremonii.

 

kaplica A

kaplica B

 

Oferujemy także bardzo duży asortyment urn pogrzebowych, trumien, odzieży i innych akcesoriów pogrzebowych.

 

salon wystawowy 1

salon wystawowy 2

salon wystawowy 3

salon wystawowy 4

 

Dokumenty do kremacji

Trumna kremacyjna nie może być lakierowana ani wyposażona w okucia metalowe. W trumnie kartonowej można umieścić ciało o ciężarze do 100 kg.

Przygotowanie ciała do kremacji odbywa się podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego. Przed wykonaniem kremacji, w naszej sali Pożegnań możliwe jest zorganizowanie dla bliskich pożegnania z osobą zmarłą oraz uczestniczenie w momencie wprowadzenie trumny do komory spopielenia.

W trumnie z ciałem osoby zmarłej nie wolno umieszczać przedmiotów, które mogą zakłócić proces spopielenia. Są to m.in: rozrusznik serca, który należy usunąć przed kremacją, zegarki elektroniczne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, w szczególności zawierające baterie lub akumulatory, pojemniki z płynami łatwopalnymi: perfumy, alkohole, dezodoranty, zapalniczki, a także grube książki. Na trumnie można umieścić symbolicznie pojedyncze kwiaty cięte. Urna na prochy powinna mieć pojemność min. 3,5 litra oznaczona imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej wraz z nazwą firmy organizującej kremację.

Wymagane dokumenty do wykonania kremacji:

  • Skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub kserokopia z pieczęcią firmy pogrzebowej i potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
  • Zezwolenie na kremację - czytelnie wypełnione i podpisane 2 strony (druga strona dotyczy rozporządzenia RODO) przez osobę zlecającą kremację oraz zakład pogrzebowy.
  • W przypadku kremacji szczątków ludzkich zaświadczenie z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

W celu rezerwacji terminu kremacji prosimy o kontakt:

Tel. 22 245 30 38