Kremacja zwłok

Kremacja zwłok należy do jednej z form pochówku zmarłych. Polega na spopielaniu ciała zmarłego w specjalnie do tego przeznaczonym piecu kremacyjnym nagrzanym do temperatury 800-1200 stopni. Ciało ludzkie nie ma bezpośredniego kontaktu z ogniem – do spopielenia dochodzi na skutek styczności jedynie z rozgrzanym powietrzem. Właśnie dlatego proces kremacji jest długotrwały – zajmuje średnio dwie godziny. Po spaleniu prochy zmarłych przesypywane są do urn pogrzebowych umieszczanych następnie w kolumbarium lub zakopywanych w ziemi. W Polsce ze względów prawnych nie można przechowywać ich w domu.

Kremacja wbrew pozorom ma bardzo długą historię – jako forma pochówku była praktykowana już w starożytnej Grecji i Rzymie. W chrześcijańskiej tradycji Europy pojawiła się w czasach nowożytnych, kiedy to w 1873 r. w Mediolanie powstała pierwsza spopielarnia zwłok. Kościół rzymskokatolicki zezwolił na kremację w 1963 r., uznając oficjalnie, że nie jest ona sprzeczna z jego doktryną. Warunkiem Watykanu jest jednak, by spopielanie nie było równoznaczne z odrzuceniem chrześcijańskich dogmatów wiary. Nie może być też przeprowadzane w sprzeczności do woli zmarłego.

Przygotowanie ciała do kremacji

Niezwykle ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie ciała do kremacji. Zmarły może być owinięty w całun lub ubrany w tradycyjną odzież, z tym że musi być ona wykonana z materiałów naturalnych. Niedozwolone są żadne tworzywa sztuczne. Ponadto, zanim ciała zmarłych zostaną wprowadzone do pieca, umieszczane są w drewnianych lub kartonowych trumnach kremacyjnych, które również ulegają całkowitemu spopieleniu. Nie mogą być one lakierowana ani wyposażone w okucia metalowe. W trumnie kartonowej można złożyć ciało o ciężarze do 100 kg.

W trumnie kremacyjnej nie mogą znaleźć się przedmioty takie jak: rozrusznik serca, który należy usunąć przed kremacją, zegarki elektroniczne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, w szczególności zawierające baterie lub akumulatory, pojemniki z płynami łatwopalnymi: perfumy, alkohole, dezodoranty, zapalniczki, a także grube książki. Na trumnie można umieścić symbolicznie pojedyncze kwiaty cięte. Urna na prochy powinna mieć pojemność min. 3,5 litra i być oznaczona imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej wraz z nazwą firmy organizującej kremację.

Wymagane dokumenty do wykonania kremacji:

  • skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub kserokopia z pieczęcią firmy pogrzebowej i potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
  • zezwolenie na kremację – czytelnie wypełnione i podpisane 2 strony (druga strona dotyczy rozporządzenia RODO) przez osobę zlecającą kremację oraz zakład pogrzebowy,
  • w przypadku kremacji szczątków ludzkich zaświadczenie z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zalety kremacji

Do głównych zalet kremacji należą względy higieniczno-ekologiczne. Spopielanie nie prowadzi bowiem do emisji szkodliwych związków chemicznych. Ponadto jest procesem bezzapachowym i bezdymnym. Za kremacją przemawiają także kwestie ekonomiczne. Generuje ona znacznie niższe koszty niż pogrzeb tradycyjny, zwłaszcza jeżeli chodzi o postawienie nagrobka na cmentarzu. Poza tym urny pogrzebowe są często znacznie tańsze od tradycyjnych trumien. Ponadto spopielenie zwłok jest rekomendowane w przypadku sprowadzania ciał z zagranicy. Stanowi bowiem o wiele łatwiejsze rozwiązanie.

Krematorium w Pruszkowie

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego krematorium, które znajduje się w budynku DOMU POGRZEBOWEGO SZADKOWSKI przy ul. Południowej 22 w Pruszkowie obok cmentarza komunalnego na Gąsinie. Przed wykonaniem kremacji, w naszej Sali Pożegnań możliwe jest zorganizowanie dla bliskich pożegnania z osobą zmarłą oraz uczestniczenie w momencie wprowadzenie trumny do komory spopielenia.

Krematorium wyposażone jest w:

  • dwa piece kremacyjne

 

Piece kremacyjne

 

  • nowoczesne chłodnie do przechowywania osób zmarłych

 

chłodnie

 

  • Salę Pożegnań, z której można zobaczyć moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego

 

sala pożegnań

 

  • dwie kaplice pogrzebowe, w których rodziny osób zmarłych mogą ostatni raz pożegnać się z bliską osobą. W kaplicach mogą również odbywać się ceremonie wyznaniowe i świeckie z udziałem księdza, kapłana innych wyznań lub mistrza ceremonii.

 

kaplica A

kaplica B

 

 W celu rezerwacji terminu kremacji prosimy o kontakt:

Tel. 22 245 30 38