Kim jest mistrz ceremonii i jaką rolę odgrywa?

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach ceremonia pogrzebowa jest jednym z bardzo uroczystych, choć smutnych wydarzeń. W jej trakcie kluczową rolę odgrywa mistrz ceremonii. Przeczytaj, kim dokładnie jest i jakie zadania sprawuje.

Kogo nazywamy mistrzem ceremonii pogrzebowej?

Osobę, która organizuje i prowadzi pogrzeby o charakterze świeckim oraz wszystkie etapy z nim związane. Określa się go również jako pogrzebowego doradcę bądź ceremoniarza. Jest to profesjonalista, który posiada dużo doświadczenia i wiedzy na temat tego, jak zorganizować i przeprowadzić tę uroczystość w sposób godny zmarłego i na poziomie oczekiwanym przez rodzinę.

Mistrz ceremonii pełni wiele funkcji. Udziela bliskim zmarłego, pogrążonym w żałobie niezbędnego wsparcia oraz służy radą np. w kwestii wyboru miejsca pochówku czy oprawy muzycznej. W przypadku, gdy rodzina nie ma sprecyzowanych życzeń co do pogrzebu, mistrz pomaga w ustaleniu przebiegu uroczystości.

Jakie zadania należą do mistrza ceremonii pogrzebowej?

Świeckie ceremonie pogrzebowe prowadzone przez mistrza wymagają spełnienia przez niego wielu zadań. Najważniejsze z nich to:

  • spotkanie się z rodziną zmarłego przed uroczystością, aby uzyskać informacje na temat życia i osobowości zmarłego oraz życzeń rodziny odnośnie pochówku,
  • organizacja nabożeństwa,
  • zajęcie się dekoracją kościoła lub kaplicy,
  • przygotowanie artykułów religijnych potrzebnych podczas uroczystości,
  • poprowadzenie całości ceremonii od początku do końca,
  • sprawne koordynowanie pracy pozostałych osób zaangażowanych w organizację uroczystości,
  • pomoc rodzinie zmarłego w załatwianiu formalności urzędowych po zakończeniu ceremonii.

Podsumowując, mistrz ceremonii jest osobą, która pełni najważniejszą funkcję w organizacji i prowadzeniu świeckiego pochówku.

Kim jest mistrz ceremonii i jaką rolę odgrywa?