Transport zwłok z zagranicy

Śmierć bliskiej osoby to zdarzenie, które zazwyczaj następuje bardzo nagle. Dodatkowo niekiedy zdarza się, że zmarły przebywał do tej pory za granicą. Jeśli mimo to całą ceremonię pogrzebową chcemy zorganizować w jego Ojczyźnie, konieczne jest sprowadzenie ciała do Polski. Należy jednak pamiętać, że w kwestii tej obowiązują specjalne wymogi prawne. Jakie zasady warto wziąć pod uwagę? I jak w praktyce wygląda transport zwłok zza zagranicy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Transport zwłok zza granicy a podstawa prawna

Podstawą prawną, w której możemy znaleźć wszelkie szczegółowe informacje dotyczące transportu zwłok zza granicy jest m.in.:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które można znaleźć w podanych aktach.

W przypadku sprowadzenia zwłok i szczątków zza granicy w celu pochowania ich na terenie Polski konieczne jest uzyskanie pozwolenia od starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają zostać pochowane. Niezbędne jest również uzyskanie zaświadczenia polskiego konsula, który stwierdza, czy zwłoki lub szczątki mogą być sprowadzone na teren Rzeczpospolitej Polskiej. O wspomniane dokumenty mają prawo ubiegać się uprawnione osoby, w tym m.in. małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązują. 

Należy pamiętać, że transport zwłok nie zawsze jest dozwolony. Problem pojawia się w przypadku chorób zakaźnych, takich jak cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. W ich przypadku pozwolenie na sprowadzenie zwłok nie jest wydawane przed upływem dwóch lat. 

Kolejnym ważnym elementem jest dobranie odpowiedniego środka transportu, którym będą przewożone zwłoki. Pojazd ten:

  • musi być jasno oznaczony, tak by wskazywać jego przeznaczenie, 
  • miejsce kierowcy musi być odizolowane od miejsca umieszczenia zwłok albo szczątków, 
  • trumna musi być zabezpieczona przed przesuwaniem się, 
  • całość pojazdu musi być wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, które są odporne na działanie środków dezynfekujących,
  • konieczne jest także wydzielenie miejsca na przechowywanie wspomnianych środków dezynfekujących i myjąco-czyszczących.

Jak w praktyce przebiega transport zwłok zza granicy?

W praktyce transport zwłok zza granicy opiera się na skorzystaniu z profesjonalnych usług firmy zajmującej się sprowadzaniem ciała z różnych części świata. Niestety, taka pomoc wiąże się z dość wysokimi kosztami, wynikającymi z dużych odległości, z konieczności posiadania odpowiedniego pojazdu oraz z samej specyfiki zadania.

Oprócz wybrania firmy transportowej ważne jest także pamiętanie o krokach niezbędnych w przypadku każdego, także standardowego pogrzebu. Konieczne jest bowiem zgromadzenie dokumentów, wybranie miejsca pochówku, a także ustalenie szczegółów ceremonii (trumna, kwiaty, oprawa).

Transport zwłok z zagranicy