Jak uzyskać akt zgonu?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia, która wiąże się z odczuwaniem silnych emocji. Jednocześnie jednak to na najbliższej rodzinie spoczywa konieczność zorganizowania ceremonii pogrzebowej, a co za tym idzie także dopełnienia szeregu formalności. Jednym z najważniejszych dokumentów, bez którego nie można zaplanować pochówku jest akt zgonu. Czym jest to zaświadczenie? I w jaki sposób można go uzyskać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest akt zgonu?

Akt zgonu to oficjalny dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego, który stanowi poświadczenie, że określona osoba zmarła. Zawiera on informacje, takie jak nazwisko osoby zmarłej (także rodowe), imiona oraz datę i miejsce urodzenia. Niezwykle istotne są także dane dotyczące zaistniałej sytuacji, czyli zgonu. Akt zawiera informacje o tym, jaka była data, godzina i miejsce śmierci. Dokument ten wydawany jest zazwyczaj od ręki, czyli w tym samym dniu roboczym.

Jak uzyskać akt zgonu?

Aby otrzymać akt zgonu, konieczne jest zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego pod względem miejsca zgonu (lub ewentualnie miejsca znalezienia zwłok). Podstawą do jego wydania jest tzw. karta zgonu, czyli zaświadczenie tworzone przez lekarza lub przez Zakład Medycyny Sądowej. Konieczne jest także dostarczenie dowodu osobistego osoby zmarłej lub jej paszportu.

Kto może wystąpić o wydanie aktu zgonu? Uprawnione osoby to najbliższa rodzina, zazwyczaj dzieci, rodzice i małżonek, lub każdy, kto posiada odpowiednie pełnomocnictwo.

Warto także pamiętać o tym, że:

  • pierwsze wydanie niezbędnych dokumentów jest bezpłatne, jednak wszelkie kopie i odpisy wiążą się już z dodatkową opłatą,
  • ubieganie się o wydanie aktu zgonu może zostać przeprowadzone przez internet, jednak w tym celu konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego.

Po uzyskaniu aktu zgonu wszelkie dalsze formalności mogą zostać przekazane w nasze ręce. Dzięki profesjonalnej ofercie, jaką przygotowaliśmy dla naszych klientów, samo przygotowanie ceremonii, a także formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym nie muszą już być obciążeniem dla rodziny.

Jak uzyskać akt zgonu?