Jak prawidłowo wypisać nekrolog?

Śmierć bliskich nam osób wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Choć są one trudne ze względu na przeżywaną stratę, to nie możemy ich uniknąć. Jednym z obowiązków bliskich zmarłego jest poinformowanie o jego śmierci za pomocą wypisanych klepsydr oraz umieszczonych w prasie nekrologów. Wyjaśniamy, jak należy wypisać nekrolog i jakie elementy powinien on zawierać.

Co to jest nekrolog?

Nekrolog to sposób podania do publicznej wiadomości informacji o zgonie, a także dacie i miejscu pogrzebu. Nekrolog może także służyć w celu złożenia kondolencji bliskim zmarłego, co jest bardzo często praktykowane w przypadku osób znanych i szanowanych w danej społeczności. Nekrolog jest krótką notką prasową, którą obecnie zamieszczamy nie tylko w tradycyjnej prasie lokalnej, alt także elektronicznych wydaniach gazet. Czasami nekrologi publikowane są także w telewizji. Celem przygotowania nekrologu jest przede wszystkim podanie do publicznej wiadomości informacji o odejściu naszych bliskich, a także powiadomienie o tym, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb. Nekrolog nie powinien być jednak traktowany jako alternatywa dla tradycyjnych klepsydr, które muszą zostać rozwieszone w przeznaczonych ku temu miejscach np. na tablicach informacyjnych przy cmentarzu i w okolicy domu zmarłej osoby.

Z jakich elementów składa się nekrolog?

Nekrologi mają określoną formę. Rozpoczynają się od tzw. otwarcia, czyli formuły np. „Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci…”, następnie należy umieścić informacje o zmarłym, czyli imię i nazwisko, datę zgonu, pełnioną funkcję publiczną. W tej części nekrologu można także wspomnieć o osiągnięciach osoby zmarłej oraz przyczynie zgonu. Następnie umieszcza się informacje dotyczące ostatniego pożegnania, czyli datę i miejsce pochówku. Jeżeli nekrolog zamieszczają np. przyjaciele zmarłego lub jego współpracownicy, to zawiera on także kondolencje dla pogrążonej w smutku rodziny. Prawidłowo napisany nekrolog musi zostać podpisany np. „O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina/ współpracownicy”. Tradycyjnie nekrolog ma także określoną szatę graficzną. Informacja o śmierci otoczona jest zwykle czarną ramką, dodawane są także cytaty żałobne i emblematy np. krzyż.

Jak prawidłowo wypisać nekrolog?