Jak postępować po zgonie bliskiego w szpitalu?

Wiadomość o śmierci bliskiej osoby wywołuje żal i smutek. Pogodzenie się z taką informacją nie jest łatwe. Najbliżsi zmarłego dodatkowo stają przed wyzwaniem organizacji uroczystości pogrzebowej. Jednak w przypadku stwierdzenia zgonu podczas pobytu w szpitalu, rodzina zmarłego w pierwszej kolejności powinna załatwić kwestię dotyczącą transportu ciała. Jakie są zasady postępowania w przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu?

Jak długo zwłoki mogą pozostać w szpitalu? 

Rodzina zmarłego, którego zgon nastąpił w szpitalu, zwykle nie jest przygotowana na taką ewentualność. Pobyt w szpitalu budzi nadzieję na poprawę stanu zdrowia. Właśnie dlatego po otrzymaniu takiej informacji rodzina potrzebuje trochę czasu na pogodzenie się z zaistniałą sytuacją i załatwieniem formalności związanych z transportem zwłok i organizacją pogrzebu. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza powiadamia on najbliższych pacjenta o śmierci.

W tym czasie pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni i przygotowuje identyfikator z danymi potwierdzającymi dane zmarłego. Ciało zmarłego nie powinno przebywać w szpitalnej chłodni dłużej niż 72 godziny. Ten czas może być wydłużony jedynie w szczególnych przypadkach. Osoba upoważniona (najczęściej jest to współmałżonek albo bliscy krewni) do przygotowania pogrzebu po otrzymaniu informacji o śmierci bliskiego powinna udać się do szpitala w celu odbioru rzeczy osobistych zmarłego oraz karty zgonu, która jest niezbędna podczas ustalania szczegółów uroczystości z zakładem pogrzebowym.

Co należy zrobić po odebraniu aktu zgonu? 

Rodzina zmarłego po otrzymaniu aktu zgonu może skontaktować się z zakładem pogrzebowym celem ustalenia szczegółów ceremonii. Przed odebraniem zwłok ze szpitala niezbędna jest identyfikacja, która odbywa się w obecności uprawnionego pracownika i musi zostać udokumentowana. Ciało zmarłego przed przewiezieniem do prosektorium musi zostać umyte i okryte. Powyższe czynności mogą zostać wykonane przez rodzinę, jednak często są zlecane zakładowi pogrzebowemu.

Co ważne, przewiezienie zwłok może się odbyć wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem transportu. Mowa tutaj o kapsule, która jest szczelnie zamknięta. Dodatkowo pojazd wykorzystywany do transportu zmarłych musi być każdorazowo myty i dezynfekowany. Jednak najbliżsi zmarłego nie powinni się tym przejmować, ponieważ transport ze szpitala do prosektorium oraz na cmentarz również jest organizowany przez zakład pogrzebowy.

Jak postępować po zgonie bliskiego w szpitalu?