Jak postępować po zgonie bliskiego w domu?

Zgon w domu

Śmierć przychodzi nagle, bez ostrzeżenia. Spotkać każdego, w domu, na ulicy, w szpitalu i niezależnie od wieku. Jeśli chodzi o potwierdzenie zgonu, to najlepszym miejscem jest szpital. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, lekarz rodzinny musi potwierdzić zgon. Kiedy osoba zmarła późnym wieczorem, w nocy, w weekend lub w święto, trzeba powiadomić pogotowie ratunkowe. Lekarz powinien stwierdzić zgon i wypisać kartę zgonu oraz sporządzić protokół. Niby każdy o tym wie, jakie kroki należy podjąć, ale jak przychodzi ten moment, jest tragedia i robi się zupełna pustka w głowie. Jeśli przy zmarłym są 2-3 osoby, jest zdecydowanie łatwiej ją przeżyć i zebrać myśli. Bardzo często ktoś umiera niemal na rękach kochającej osoby. Te chwile są niesamowicie trudne, towarzyszą im: płacz, szloch, krzyk, histeria. Emocje biorą górę i trudno się powstrzymać. Nikt nie powinien być wtedy sam. Potrzebuje wsparcia drugiej osoby.

Jak postępować po zgonie bliskiego w domu?

Mając już kartę zgonu, powinniśmy skontaktować się z zakładem pogrzebowym. Możemy zadzwonić już wcześniej, jeśli wiemy, o której przyjedzie lekarz. Lepiej jednak poczekać na przyjazd lekarza i wypisanie karty. Zakład pogrzebowy nie odbierze ciała bez karty zgonu. Dom Pogrzebowy Szadkowski przewozi ciało zmarłego do chłodni i zajmuje się uroczystościami żałobnymi. Zgon zgłaszamy w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca śmierci zmarłego lub też w miejscowości, w której osoba zmarła zamieszkiwała. Prawo do zgłoszenia mają: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby obecne przy zgonie, administrator domu, w którym zgon nastąpił. W imieniu rodziny pracownik zakładu pogrzebowego może złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy i wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie aktu zgonu. Specjaliści z Domów Pogrzebowych Szadkowski pomagają uporać się z wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy zajmuje się przygotowaniem do ceremonii pogrzebowej. Rodzina podejmuje decyzję czy ciało ma być poddane kremacji, czy też nie. Wybiera więc trumnę lub urnę, dostarcza strój dla zmarłego oraz zamawia wiązankę lub wieniec. Dom pogrzebowy przygotowuje zwłoki do pożegnania, czyli myje, ubiera i wykonuje pośmiertny makijaż zmarłemu. Zajmuje się przygotowaniem klepsydr. Uzgadniana jest data pogrzebu z zakładem pogrzebowym, jak i parafią zmarłego, o ile pogrzeb będzie miał charakter katolicki. Omawiane jest też miejsce pochówku, o ile ciało zmarłego spocznie w grobie rodzinnym. Dom pogrzebowy uzgadnia z cmentarzem szczegóły. Rodzina

Jaka jest różnica pomiędzy pogrzebem świeckim a katolickim?

Pogrzeb świecki pozbawiony jest mszy świętej, symboli religijnych oraz księdza. Wynajmuje się mistrza ceremonii, który wygłasza mowę pogrzebową. Opowiada o zmarłym według wcześniej ustalonych wskazówek. Głos zabierają także inne osoby. Ciało zmarłego wystawiane jest w domu pogrzebowym i tu odbywa się ceremonia pożegnalna. Przebieg ceremonii zależy od rodziny. Z Domu Pogrzebowego ciało zmarłego jest przewożone na cmentarz. Wszyscy zebrani jadą na miejsce spoczynku. Zamiast krzyża na grobie umieszczany jest tzw. pal świecki. Natomiast ceremonia chrześcijańska odbywa się w kościele. Jest uroczysta Msza Św. Po zakończonej liturgii, trumna lub urna jest przewożona na cmentarz. Na cmentarzu jest również ksiądz, który żegna zmarłego oraz uczestnicy pogrzebu. Pogrzeb katolicki jest bardziej uroczysty.  

Jak postępować po zgonie bliskiego w domu?