Jak należy przygotować ciało zmarłego do kremacji?

Pomimo przywiązania Polaków do tradycyjnego pochówku, kremacja zwłok staje się coraz bardziej popularna. Przemawiają za tym różne względy, także ekonomia. Koszty urny oraz umieszczenie jej w grobie lub w katakumbach jest dużo tańsze niż zakup tradycyjnej trumny i postawienie nagrobka. Jeśli rozważasz tę opcję, to musisz wiedzieć, że przygotowanie ciała osoby zmarłej jest nieco inne niż w przypadku standardowego pogrzebu.

Przygotowanie zmarłego

Wiele osób nie do końca ma świadomość tego, jak przebiega kremacja zwłok. Ciało zmarłego jest spopielane w specjalnie przeznaczonym do tego piecu kremacyjnym, który nagrzewa się do temperatury 800-1200oC. Nie ma ono bezpośredniego kontaktu z ogniem. Spopielenie następuje przez styczność z rozgrzanym powietrzem. Z tego powodu cały proces trwa około 2 godzin. Przygotowanie ciała wygląda podobnie jak w przypadku zwykłego pochówku, jednak są pewne istotne ograniczenia. Zmarły może być ubrany w tradycyjną odzież lub być owinięty w całun. Ubrania nie mogą zawierać żadnych tworzyw sztucznych. Przed kremacją zwłok należy usunąć zegarek, telefon komórkowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, szczególnie jeśli zawierają baterie lub akumulatory. Niedopuszczalne są także pojemniki z płynami łatwopalnymi. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim perfumy, alkohole, dezodoranty i zapalniczki. Nie można również umieszczać grubych książek. Przed kremacją należy także usunąć ewentualny rozrusznik serca lub inne tego typu przedmioty.

Przygotowanie trumny i wymagane dokumenty

Trumny kremacyjne różnią się od tradycyjnych trumien do pochówku. Są one wykonane z drewna lub kartonu i nie posiadają żadnych zdobień. Nie mogą być lakierowane ani wyposażone w okucia metalowe, ponieważ zostaną one całkowicie spalone. Można na nich jedynie umieścić symbolicznie pojedyncze kwiaty cięte. Wszystkie te restrykcje wynikają z tego, że kremacja musi być ekologiczna i nie może emitować szkodliwych związków chemicznych. Cały proces jest bezzapachowy i bezdymny. Urna na prochy powinna mieć pojemność min. 3,5 litra. Należy ją oznaczyć imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej, a także nazwą firmy, która wykonała kremację. Zgodnie z polskim prawem nie można przechowywać urny z prochami poza cmentarzem ani rozsypywać prochów osób zmarłych.

Wykonanie kremacji wymaga przedstawienia określonych dokumentów. Niezbędny jest skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego lub kserokopia z pieczęcią firmy pogrzebowej i potwierdzeniem zgodności  z oryginałem. Trzeba także czytelnie wypełnić i podpisać zezwolenie na kremację. Dodatkowo w przypadku kremacji szczątków ludzkich niezbędne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jak należy przygotować ciało zmarłego do kremacji?