Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to zwrot kosztów poniesionych na organizację pogrzebu. Z zasady więc powinien przysługiwać każdemu, kto wniósł stosowne opłaty za wszystkie niezbędne czynności związane ze złożeniem ciała lub prochów do grobu. Czy rzeczywiście tak jest? W tym artykule wyjaśnimy, komu — w świetle prawa — przysługuje zasiłek pogrzebowym.

Zasiłek pogrzebowy nie tylko dla rodziny

Zasiłek pogrzebowy najczęściej przyznawany jest członkom rodziny zmarłego, gdyż w większości przypadków to właśnie oni zajmują się wszystkimi kwestiami związanymi z organizacją pogrzebu, w tym z pokrywaniem kosztów. Zgodnie z zaleceniami ZUS-u, który wypłaca zasiłki pogrzebowe, do członków rodziny zaliczamy m.in. małżonka, rodziców (w tym rodziców niebiologicznych i osoby przysposabiające), dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuków oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Jednak zwrot kosztów pogrzebu należy się nie tylko rodzinie, ale też każdej instytucji i osobie, która te udokumentuje fakt poniesienia kosztów. W przypadku instytucji najczęściej są to: gmina, powiat, dom pomocy społecznej, pracodawcy, osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego. Co więcej, o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się również obca osoba, np. sąsiad, która uregulowała koszty związane z organizacją pochówku i posiada stosowną dokumentację.

Poniesione koszty muszą być udokumentowane

Jak już zostało wspomniane, koszty poniesione na organizację pogrzebu muszą być udokumentowane. Jednocześnie członkowie rodziny otrzymują zasiłek w wysokości 4000 zł niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei instytucje oraz osoby obce mogą otrzymać zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Zdarzają się sytuacje, w których koszty pogrzebu pokrywa więcej niż jedna osoba czy podmiot. Wówczas zasiłek pogrzebowy zostaje podzielony pomiędzy te osoby lub podmioty — proporcjonalnie do poniesionych kosztów, które zostały udokumentowane.

Co można zaliczyć do kosztów pogrzebu?

O ile osoby i podmioty, które mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, zostały dość precyzyjnie określone, o tyle kwestie dotyczące tego, co można uznać za koszty pogrzebu, nie zostały sprecyzowane przez żadną ustawę. Bardzo często pojawia się więc wiele wątpliwości dotyczących tego, co powinniśmy wliczyć do ponoszonych kosztów.

W ramach usług naszego domu pogrzebowego zapewniamy pomoc przy uzyskaniu zasiłku, dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości — pozostajemy do dyspozycji. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów i zamykaniu spraw urzędowych, dlatego służymy wsparciem w każdej takiej sytuacji.

Komu należy się zasiłek pogrzebowy?