Jak przebiega kremacja zwłok?

Śmierć jest nierozerwalnie związana z życiem. Polskie prawo stanowi, że, zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach albo zatopione w morzu. Natomiast zwłoki poddane spopieleniu mogą być grzebane w grobach, katakumbach, zatopione w morzu bądź przechowywane w kolumbariach. W poniższym tekście wyjaśniamy, na czym polega i jaki ma przebieg proces kremacji zwłok.

Jakie dokumenty są niezbędne do wykonania kremacji?

Podstawowym dokumentem koniecznym do przeprowadzenia kremacji (spopielenia ciała) jest skrócony odpis aktu zgonu, który został przygotowany przez Urząd Stanu Cywilnego. Co ważne, dokument ten jest niezbędny bez względu na to, jaką formę pochówku wybierzemy. Odpis aktu zgonu może zastąpić jego kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem i opieczętowana przez firmę pogrzebową. Drugim niezwykle ważnym dokumentem jest podpisane zezwolenie na kremację, wypełnione przez osobę zlecającą jej przeprowadzenie.

Specyfika procesu spopielenia zwłok

Osoba zmarła jest ubierana i układana w trumnie. Co ważne, nie może być ona wykończona lakierem, nie powinna mieć także metalowych zdobień. Dopuszcza się wykorzystanie kartonowej trumny. Przed kremacją najbliżsi zmarłej osoby mogą się z nią pożegnać, a następnie obserwować moment umieszczenia trumny w piecu kremacyjnym. Nasz zakład pogrzebowy dysponuje dwoma kaplicami, w których rodzina może pożegnać zmarłego, mogą się tu także obywać ceremonie świeckie lub wyznaniowe. Sam proces spopielania zwłok mogą obserwować wyłącznie pracownicy krematorium. Piece kremacyjne to urządzenia dwukomorowe, zasilane najczęściej olejem opałowym lub gazem ziemnym. Proces jest sterowany automatycznie, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i trwa około 60-120 minut. Prochy są umieszczane w urnie opisanej imieniem i nazwiskiem zmarłej osoby, a następnie przekazywane rodzinie. Jak stanowi prawo, urna musi zostać pochowana, nie może być przechowywana w innym miejscu niż cmentarz, prochy nie mogą być także rozsypywane, np. na tzw polach pamięci.

Jak przebiega kremacja zwłok?