Formalności związane z organizacją pogrzebu

Zgłoszenie śmierci lekarzowi i w urzędzie stanu cywilnego

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, jesteśmy zobowiązani wezwać lekarza, który stwierdzi zgon. Powinna to być osoba, która w ciągu ostatnich 30 dni udzielała świadczeń lekarskich pacjentowi. Jeśli jest to niemożliwe, należy wezwać karetkę i to lekarz z pogotowia wyda kartę zgonu. Ten dokument jest niezbędny, aby wystartować z kolejnymi procedurami. Ciało może spędzić w domu maksymalnie 72 godziny. Wyjątkiem są sytuacje, gdy śmierć nastąpiła wskutek choroby zakaźnej. Wtedy czas ten skraca się do 24 godzin. Z kartą zgonu i dowodem osobistym (lub odpisem aktu urodzenia w przypadku dziecka) udajemy się po akt zgonu. Dokument ten wydaje urząd stanu cywilnego.

Ustalenie szczegółów ceremonii

Należy zaznaczyć, że korzystając z usług pogrzebowych, jesteśmy zwolnieni ze wszystkich czynności od momentu uzyskania karty zgonu. Musimy jedynie upoważnić zakład pogrzebowy, aby reprezentował nas w sprawach zmarłego. Wybierając taką usługę, dom pogrzebowy zajmuje się uzyskaniem aktu zgonu, drukowaniem klepsydr i notek w nekrologu, rezerwacją miejsca na cmentarzu i terminu pochówku. W przeciwnym wypadku wszystkie te czynności powinniśmy wykonać sami, a od zakładu oczekiwać jedynie trumny i transportu. Na takie rozwiązanie mogą sobie pozwolić duże rodziny, najczęściej w niewielkich miejscowościach. Na spotkaniu z przedstawicielem domu ustalamy: termin i miejsce ceremonii, trumnę lub urnę oraz obrządek, w jakim zostanie przeprowadzona.

Formalności związane z organizacją pogrzebu